ONZE KERNWAARDEN

De kernwaarden lopen als een rode draad door LIMES

Samen voor de cliënt
De gehele LIMES international organisatie ademt één belangrijk kerndoel: ALLES SAMEN VOOR DE CLIËNT. Dat wil zeggen dat je niet altijd voor je eigen succes gaat, maar in het belang van de cliënt handelt.


Perfectie in iedere handeling

LIMES international streeft een hoog kwaliteitsniveau na. "Kwaliteit" is op zichzelf een betrekkelijk vaag begrip. Voor LIMES international betekent het perfectie in elke handeling die je verricht. Bij elke handeling ben je overtuigd van de juiste professionele, vaktechnische en cijfermatige inhoud. Of het nu is bij het schrijven van een eenvoudig briefje, het plegen van een telefoontje, het informeren van een collega of bij het uitwerken van een zeer complex advies.

Pragmatische professionaliteit

Je past je professionele kennis en vaardigheden toe op een pragmatische wijze. Je bent niet (te) sterk theoretisch of theoretiserend, maar past de theorie toe om het probleem van de cliënt praktisch op te lossen.

Delen mag!