5
4
3
2
1
2
1
Procedure
Kennismigranten  

Afhankelijk van betreffende aanvraag, zullen wij het vervolgproces opvolgen (bijvoorbeeld geven van instructies voor ontvangst van de nieuwe verblijfsvergunning en controleren van de nieuwe verblijfsvergunning).

Wanneer de IND een beslissing heeft genomen, zullen wij de werknemer (met jullie in CC) op de hoogte stellen en informeren over het vervolgproces.

Mocht de IND in de tussentijd om additionele documenten en informatie vragen, zullen wij eerst contact met jullie opnemen om akkoord te vragen voor onze assistentie, vanwege het feit dat de vraag om additionele documenten en informatie niet in de scope van onze standaard werkzaamheden is opgenomen.

Na ontvangst van jullie akkoord, zullen wij de (eventuele) additionele documenten en informatie voorbereiden en indienen bij de IND.

Nadat de aanvraag is ingediend, informeren wij de werknemer (met jullie in CC) over de (wettelijke) beslistermijn van de IND en over de verblijf- en werkmogelijkheden afhankelijk van de betreffende aanvraag/situatie.

Na ontvangst van alle documenten en informatie én wanneer wij geen vragen meer hebben, zullen wij de aanvraag verder voorbereiden en indienen bij de IND.

9  

Wanneer het proces is afgerond, zullen wij nog een laatste e-mail aan de werknemer sturen (met jullie in CC) dat het proces is afgerond.

8
7
6

Ook zullen wij jullie (HR) een e-mail sturen met het automatische incassoformulier, welke vereist is bij de IND om de leges, indien van toepassing, voor de betreffende aanvraag te kunnen incasseren.

Na ontvangst en review van de benodigde documenten en informatie, zullen wij (indien van toepassing) een “services e-mail” uitsturen naar de werknemer, waarin de aanvraagprocedure wordt uitgelegd naar aanleiding van de informatie (zoals o.a. nationaliteit, huidige woonplaats, etc.). Indien een “services e-mail” niet van toepassing is, zullen wij gelijk overgaan naar de volgende stap (4). Een “services e-mail” wordt vooral gebruikt indien de toekomstige werknemer nog in het buitenland verblijft en zal daarom naar verwachting niet snel aan de orde zijn, zolang jullie er naar streven enkel werknemers aan te nemen die reeds in Nederland werkzaam en woonachtig zijn.

Na het verifiëren van de documenten en indien wij geen additionele vragen hebben, zullen wij rechtstreeks contact opnemen met de werknemer (met jullie in CC) voor de (overige) benodigde documenten en informatie. Welke documenten en informatie nodig zijn, is afhankelijk van de desbetreffende aanvraag en natuurlijk van de documenten die jullie ons al hebben toegestuurd).

Wij ontvangen graag een e-mail van jullie met de melding dat er een nieuwe werknemer in dienst komt inclusief de door beide partijen getekende arbeidsovereenkomst, CV (indien beschikbaar), huidige verblijfsvergunning (indien beschikbaar), kopie paspoort (indien beschikbaar) en de contactgegevens (e-mail adres en telefoonnummer) van de nieuwe werknemer, zodat wij kunnen verifiëren welke/of er een aanvraag vereist is, of de nieuwe werknemer aan o.a. de salariseis als kennismigrant voldoet, hoe urgent de procedure is n.a.v. de startdatum en rechtstreeks contact kunnen opnemen met de werknemer voor de benodigde documenten en informatie. Indien er twijfel is of de nieuwe werknemer voldoet aan de salariseis, adviseren wij om ons, voorafgaand aan de ondertekening van de arbeidsovereenkomst, bovengenoemde documenten en salarisindicatie te sturen.