Seminars & workshops

Verrijk uw kennis, krijg antwoord op al uw vragen en netwerk met andere professionals tijdens de verschillende seminars en workshops.
Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: sociale zekerheid, arbeidsmigratie en -recht, fiscaliteit, payroll, pensioen en verzekeringen.

Aanmelden is gratis en kan gemakkelijk via de website.

Internationale sociale zekerheid en verzekeringen

Bij internationale tewerkstellingen speelt sociale zekerheid een belangrijke, maar vaak onderschatte rol. Dit seminar laat aan de hand van pratktijkvoorbeelden zien wat u in welke situatie kunt doen om risico's te vermijden.

Arbeidsmigratie en internationaal arbeidsrecht

Een buitenlandse werknemer mag mogelijk pas in Nederland werken als er een vergunning is aangevraagd. De antwoorden op de belangrijkste vragen rondom dit onderwerp worden gegeven in dit seminar.

Payroll en pensioen in internationaal verband

Hoe werkt het met de Nederlandse loonadministratie van een werknemer als het salaris (gedeeltelijk of helemaal) in het buitenland wordt belast? Tijdens dit seminar laten wij zien hoe u dit succesvol laat verlopen.

Fiscale gevolgen van grensoverschrijdende arbeid

Internationale tewerkstelling heeft fiscale gevolgen voor werkgever en werknemer. Dit seminar laat zien hoe belangrijk goede communicatie tussen verschillende afdelingen is en licht de 30% regeling toe.

Internationale actualiteiten Prinsjesdag

De belangrijkste ontwikkelingen en wijzigingen in de (internationale) wet- en regelgeving met betrekking tot grensoverschrijdende arbeid worden naar aanleiding van Prinsjesdag besproken in dit seminar.

Workshop Payroll

Voor veel bedrijven is het omgaan met de payroll van werknemers een uitdaging. De verschillende situaties van werknemers die naar het buitenland gaan of vanuit het buitenland in Nederland komen werken worden in deze workshop toegelicht.

Het programma

Het programma wordt periodiek bekendgemaakt. Zo kunnen wij inspelen op de actualiteiten en behoeften binnen grensoverschrijdende arbeid.

Workshop NL-DE

De (internationale) wet- en regelgeving met betrekking tot grensoverschrijdende arbeid verandert continu. Dit seminar vergelijkt Nederland en Duitsland op verschillende onderwerpen.

Workshop NL-BE

De verschillen tussen Nederland en België met betrekking tot grensoverschrijdende arbeid is continu in verandering. De vergelijking tussen deze landen wordt aan de hand van verschillende onderwerpen besproken.

Nieuw: Engelstalig seminar

30% ruling and salary split

Tijdens dit Engelstalige seminar gaan de sprekers in op twee van de meest voorkomende aspecten van grensoverschrijdend werken.

Onze dagprogramma's

Internationale sociale zekerheid, verzekeringen, arbeidsmigratie en -recht

Na ontvangst in de centrale hal begint het programma met een interactieve presentatie over internationale sociale zekerheid. Na een korte pauze gaat het programma verder met verzekeringen. Tussendoor lunchen wij gezamenlijk in het restaurant. Na de lunch is er een presentatie over arbeidsmigratie en internationaal arbeidsrecht. De dag sluiten wij gezellig af met een borrel.

Fiscaliteit, payroll en pensioen in internationaal verband

Een gevuld dagprogramma met presentaties over verschillende onderwerpen. De dag begint met fiscale aspecten van grensoverschrijdende arbeid gevolgd door dwarsverbanden met Operations en Finance. Na dit onderwerp lunchen wij gezamenlijk in het restaurant. In de middag volgen er presentaties over payroll in internationaal verband en pensioen in internationaal verband. Met een borrel sluiten wij de dag af.

Delen mag!