NewsFlash

Via de NewsFlash brengt LIMES international u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. De nieuwste NewsFlashes bekijken? Volg dan onze NewsFlash.

Meldingsplicht internationale tewerkstellingen

Vanaf 1 maart 2020 zijn buitenlandse werkgevers die in het kader van internationale dienstverrichting werknemers uit andere Europese lidstaten en de EER/Zwitserland in Nederland tewerkstellen, verplicht hiervan een melding te doen bij de SVB.


De buitenlandse werkgever (dienstverrichter) moet deze melding doen en een afschrift van de melding verstrekken aan de Nederlandse inlener (dienstontvanger). De Nederlandse inlener heeft een controleplicht en is verplicht onjuistheden of het niet ontvangen van een afschrift van de melding, te rapporteren binnen 5 vijf werkdagen na de start van de werkzaamheden in Nederland. Het niet of onvolledig melden van de betreffende tewerkstelling kan bestraft worden met een boete.


Niet voor elke tewerkstelling is er een meldplicht. Er is een aantal vrijgestelde categorie├źn van werknemers. Voor zelfstandigen geldt ook een meldplicht.


De melding moet worden gedaan via het online meldloket.


Wijzigingen bewijslast grensoverschrijdende leveringen met ingang van 1 januari 2020

Ondernemers die goederen aan andere ondernemers verkopen, waarbij de goederen vanuit Nederland naar een bestemming binnen de EU worden verzonden, moeten extra opletten. Om het btw 0%-tarief toe te passen moet het vervoer naar de eindbestemming kunnen worden aangetoond aan de hand van diverse documenten. Daarbij gold dat het aantonen vormvrij was.


Sinds 1 januari 2020 zijn de regels aangepast: bepaalde documenten zijn belangrijker geworden dan andere, waardoor in een aantal gevallen het 0%-tarief eerder is aangetoond. Aan de andere kant is de bewijslast bij afhaaltransacties (bijvoorbeeld bij de Incoterm EXW) zwaarder geworden. Het verdient aanbeveling dat ondernemers nagaan of hun onderliggende documentatie in orde is, ter voorkoming van toekomstige naheffingen in verband met het onjuist toepassen van het 0%-tarief..


Delen mag!