| IN-HOUSE

Allereerst bedankt voor uw interesse in onze in-house LIMES academy! Hieronder vindt u de verschillende internationale onderwerpen die LIMES academy aanbiedt. Op de volgende pagina vindt u onze enquête, wij vernemen graag naar welke onderwerpen u interesse uitgaat. Op basis hiervan zullen wij onze in-house LIMES academy op maat organiseren voor People & Payment.

Internationale sociale zekerheid en verzekeringen

Bij internationale tewerkstellingen speelt sociale zekerheid een belangrijke, vaak onderschatte rol. Waar is de werknemer sociaal verzekerd? Is het mogelijk sociale zekerheid in het land van herkomst voort te zetten? Welke formaliteiten moeten worden vervuld? Kortom, zijn bij uw werknemers alle risico’s bekend en nog wel gedekt?

Arbeidsmigratie

Internationale bedrijvigheid, zakenreizen en grensoverschrijdende arbeid zijn zelfs in coronatijd niet meer weg te denken. Internationale mobiliteit brengt ook unieke vragen en uitdagingen met zich mee. U heeft daardoor te maken met verschillende regels, zowel nationaal als internationaal. Bij het aannemen van buitenlandse werknemers moet bijvoorbeeld worden gedacht aan eventuele werkvergunningen. In welke situaties is zo'n vergunning nodig? Wat zijn de risico’s indien u deze regelgeving niet volgt?

Payroll en pensioen in internationaal verband

De internationale tewerkstelling voor uw werknemer is geregeld, het contract is getekend en het fiscale plaatje is doorgenomen. Maar hoe moet u de Nederlandse loonadministratie van deze werknemer inrichten als het salaris (geheel of deels) in het buitenland wordt belast? Wat is eigenlijk een schaduw-payroll?

Fiscale gevolgen van grensoverschrijdende arbeid

Een internationale tewerkstelling heeft fiscale gevolgen, zowel voor de werkgever als voor de werknemer. Vragen die in dit seminar aan de orde komen zijn onder andere: in welk land moet belasting worden betaald over het loon? Waar is dit van afhankelijk?

30%-regeling

De 30%-regeling, een Nederlandse fiscale faciliteit die het werken in Nederland voor buitenlandse medewerkers aantrekkelijker maakt. Deze regeling kan overigens ook worden toegepast op vanuit Nederland uitgezonden werknemers. Welke voorwaarden moeten in acht worden genomen? Welke kosten zijn te dekken met deze regeling? Hoe verloopt de aanvraagprocedure? En hoe verwerkt u de regeling correct in de salarisadministratie?

Ontslag in internationaal verband

Een internationale tewerkstelling heeft fiscale en arbeidsrechtelijke gevolgen, zowel voor de werkgever als voor de werknemer. Bij een ontslag van een uitgezonden werknemer zijn er eveneens gevolgen. Welke uitdagingen brengt zo’n ontslag met zich mee?

Brexit

Al vanaf 2016 wisten we dat het eraan zou komen: Brexit. Inmiddels is er een handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk gesloten. Op basis van de kennisgebieden tax, sociale zekerheid en arbeidsmigratie worden de ontwikkelingen rondom Brexit behandeld.

Btw

Wie opereert op internationale markten, krijgt vroeg of laat te maken met uitdagende vraagstukken op het gebied van btw en internationale wet- en regelgeving, ook ten tijde van de coronacrisis. Of u nu actief bent in productie, distributie, logistiek, groothandel, bouw, e-commerce, media of zelfs in de zorg, met de juiste kennis en ervaring kunt u uw internationale activiteiten en transacties optimaliseren.

Thuiswerken in coronatijd

Sinds het uitbreken van het coronavirus, is thuiswerken het nieuwe normaal geworden. Voor internationale werknemers betekent dit veelal: thuiswerken in het land van herkomst. Welke gevolgen heeft dit voor deze internationale werknemers?

Workshop Nederland - België

De (internationale) wet- en regelgeving met betrekking tot grensoverschrijdende arbeid is continu in beweging. In dit seminar vergelijken wij Nederland en België. Deze vergelijking wordt gedaan op de volgende onderwerpen: woonplaats, belastingheffing van werknemers en directiebeloningen, sociale zekerheid, payroll verplichtingen, compensatieregeling Nederland.

Workshop Nederland - Duitsland

De (internationale) wet- en regelgeving met betrekking tot grensoverschrijdende arbeid is continu in beweging. In dit seminar vergelijken wij Nederland en Duitsland. Deze vergelijking wordt gedaan op de volgende onderwerpen: woonplaats, belastingheffing van werknemers en directiebeloningen, sociale zekerheid, payroll verplichtingen en compensatieregeling Nederland.

Workshop Payroll

Op de juiste manier omgaan met de payroll van werknemers vormt voor veel bedrijven een uitdaging. Dit geldt zowel in de situatie waarin werknemers naar het buitenland worden uitgezonden als de situatie waarin werknemers vanuit het buitenland naar Nederland komen.